W. LEGUTKO
PRZEDSIĘBIORSTWO
HODOWLANO-NASIENNE SP. Z O.O.
63-930 Jutrosin
Nad Stawem 1F

Tel./fax (65) 548-28-12
(65) 548 26 09
fax. (65) 548 26 30
e-mail: legutko@legutko.com.pl

NIP: 699-19-55-297
Regon: 302684163

Santander Bank Polska S.A.

96 1090 1157 0000 0001 1346 2752

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX WG KRS, numer KRS 0000504100, Kapitał zakładowy 29.700.000 PLN

 

 

Szanowni Państwo,

Minęło blisko 30 lat od chwili gdy na ogrodniczym rynku nasiennym znajdują się torebki ze znaczkiem W. Legutko.
Przez cały ten czas wysiłek pracowników firmy skierowany był na tworzenie szerokiego, atrakcyjnego asortymentu oferowanych gatunków i odmian oraz na podnoszenie jakości kierowanych do sprzedaży nasion. Dzisiaj Przedsiębiorstwo dysponuje jednym z najbogatszych, nie tylko w Polsce ale i w Europie, asortymentem gatunków i odmian roślin ozdobnych, warzyw i ziół.

Oferta firmy skierowana jest do posiadaczy ogródków przydomowych i działkowych oraz producentów wielkotowarowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Zaprezentowane na stronie internetowej odmiany i gatunki obejmują najważniejszą, ale niecałkowitą ofertę firmy.

Aby oferta była wartościowa i atrakcyjna, Przedsiębiorstwo prowadzi ścisłą współpracę z Katedrą Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Ogrodniczych SGGW w Warszawie, skąd corocznie przejmuje do hodowli zachowawczej i reprodukcji najnowsze odmiany wybranych warzyw. Charakterystykę wielu z tych odmian rozpoczyna określenie "pierwsza polska odmiana" co świadczy, że są to formy nowe, dotychczas u nas mało znane.

Na miejscu w Smolicach prowadzona jest hodowla nowych odmian dalii i begonii, papryki i pomidora.

Mając na uwadze atrakcyjność oferty i jakości oferowanych nasion, W. Legutko PH-N współpracuje z wieloma uznanymi firmami nasiennymi w kraju i za granicą. Produkcja nasion warzyw i roślin ozdobnych prowadzona jest przez doświadczonych producentów na terenie kraju i za granicą, m.in. we Francji, Włoszech, na Węgrzech, w Chinach, Indiach i Tanzanii.

O jakości naszych produktów świadczą medale, nagrody i wyróżnienia, uzyskiwane na krajowych i zagranicznych wystawach ogrodniczych.

Sprzedaż nasion odbywa się głównie za pośrednictwem hurtowni, których wykaz zamieszczono w zakładce „ dystrybucja”. Chciałbym, aby nasiona zakupione w mojej firmie dały Państwu satysfakcję, zarówno materialną jak i duchową. Będzie to nasz wspólny sukces.

Z ogrodniczym pozdrowieniem

 

Wiesław Legutko